Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

» Wyszukane

Nabór na partnera projektu „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych”

Samorząd Województwa Śląskiego na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 217), ogłasza konkurs ofert współpracy do realizacji projektu „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych", który będzie złożony w konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działaniu 1.3 Profesjonalizacja IOB.


Opinie o zgodności z RIS 2013-2020. Konkurs 3.1. POWER

Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 4 maja 2016 roku przyjął Uchwałę Nr  787/111/V/2016  w sprawie procedury opiniowania zgodności z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 wniosków uczelni wyższych składanych do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (IP POWER) w ramach  Konkursu nr 1/NPK/POWER/3.1/2016.


SO RIS. Śląskie innowacje w sieci

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, lider projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" [SO RIS], zakończył kolejny etap wdrażania strategicznych założeń Województwa Śląskiego wynikających z „Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2013-2020".


Przewodnik budowania lokalnej strategii innowacji

Pełna wersja dokumentu do pobrania w języku polskim.

Data opracowania dokumentu: 2015 rok.Śląskie ma Krajowy Klaster Kluczowy!

Zakończyła się I runda Konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki. Z dumą pragniemy poinformować, iż Polski Klaster Aluminium uzyskał status Krajowego Klastra Kluczowego. 24 września 2015 Minister Gospodarki podpisał rozporządzenie, potwierdzające iż Polski Klaster Aluminium z siedzibą w Dąbrowie Górniczej jest klastrem o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej.


Materiały z konferencji regionalnej. Śląskie potencjały: ICT – technologie dla miast przyszłości

W dniu 16 września 2015 r., w Hotelu Diament Arsenal Palace, odbyła się konferencja Śląskie potencjały: ICT - technologie dla miast przyszłości, organizowana w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych". W konferencji wzięło udział ponad 170 uczestników, w tym przedstawiciele przedsiębiorstw, władz samorządowych oraz ośrodków naukowo-badawczych, a także innowatorzy oraz eksperci z branży ICT.


Śląskie stawia na innowacje

Budowa inteligentnych miast i rozwój sektora ICT to tematy, które zdominowały dyskusję w trakcie konferencji „Śląskie potencjały: technologie dla miast przyszłości”.


Obradował Komitet Sterujący RIS

14 września br. odbyło się pierwsze w kadencji 2015-2017 posiedzenie Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji. Obrady otworzyła wicemarszałek Aleksandra Skowronek.


Śląskie potencjały: ICT – technologie dla miast przyszłości

Konferencja organizowana w ramach „Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" dotyczyć będzie budowania inteligentnych miast z uwzględnieniem śląskiego potencjału w sektorze ICT.


Badanie ewaluacyjne regionalnych specjalizacji województwa śląskiego, w tym inteligentnych

W związku z realizacją obecnej perspektywy środków unijnych, w ramach której środki na badania, rozwój i innowacje (B+R+I) mają być kierowane wyłącznie na projekty realizowane w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zlecił przeprowadzenie badania pn. Ocena aktualnego stanu oraz możliwości rozwojowych do 2030 roku regionalnych specjalizacji województwa śląskiego, w tym specjalizacji inteligentnych. Badanie to jest realizowane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z agencją badawczą Inny Format w okresie od lipca do września 2015 r.wszystkich znalezionych pozycji 107

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych-Monika Ptak-Kruszelnicka
kkk
Platforma S3
Baner Słownik RIS
RIS 2013-2020
Program Rozwoju Technologii na lata 2010-2020
PARP. Portal Innowacji
Redaguj z nami!

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

Zdjęcia i materiały z kluczowych wydarzeń regionalnych, w tym z posiedzeń Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencie Marszałków Województw RP.

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

Obserwatoria funkcjonujące w Sieci w ramach Platformy INNOBSERVATOR SILESIA kreujące nową markę usług w regionie.

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

Słownik RIS. Kampanie promocyjne innowacji "Wiesz więcej. Możesz więcej".


baza wiedzy

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

Dokumenty proinnowacyjne

DOKUMENTY REGIONALNE

DOKUMENTY REGIONALNE

RSI oraz Programy Wykonawcze

EKOSYSTEM INNOWACJI

EKOSYSTEM INNOWACJI

Oferta regionu

MAPA RSI

MAPA RSI

Ośrodki przedsiębiorczości, sektor nauki, instytucje wsparcia biznesu

TWOJA OPINIA

TWOJA OPINIA

Zaangażuj się. Konsultacje społeczne. Badania potrzeb.

PRACE BADAWCZE

PRACE BADAWCZE

Dokumenty, analizy, raporty opracowywane w regionie.

LIDERZY REGIONU

LIDERZY REGIONU

Promocja innowacji.
Konkursy. Targi wynalazczości.

DOŚWIADCZENIA

DOŚWIADCZENIA

Materiały pokonferencyjne. Dobre praktyki. Eksperci. Animatorzy Sieci Innowacji.

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI

PROJEKTY

PROJEKTY

Aktualnie realizowane lub zrealizowane projekty w regionie.

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

Organ inicjująco-doradczy KS RIS

KOMITET STERUJĄCY

KOMITET STERUJĄCY

Organ Opiniodawczo-Doradczy Zarządu Województwa Śląskiego

REGULACJE PRAWNE

REGULACJE PRAWNE

LINKI

LINKI

Linki do stron www

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS
Projekt "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt graficzny, wykonanie i utrzymanie serwisu: Art4net s.c.