Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

» Wyszukane

Nabór na partnera projektu „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych”

Samorząd Województwa Śląskiego na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 217), ogłasza konkurs ofert współpracy do realizacji projektu „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych", który będzie złożony w konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działaniu 1.3 Profesjonalizacja IOB.


Zmiana siedziby Zespołu ds. Regionalnej Strategii Innowacji UMWSL

W związku z przeprowadzką Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (UMWSL) na ul. Plebiscytową 36 w Katowicach zmieniły się również dane teleadresowe Zespołu ds. Regionalnej Strategii Innowacji.


SO RIS. Śląskie innowacje w sieci

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, lider projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" [SO RIS], zakończył kolejny etap wdrażania strategicznych założeń Województwa Śląskiego wynikających z „Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2013-2020".


Przewodnik budowania lokalnej strategii innowacji

Pełna wersja dokumentu do pobrania w języku polskim.

Data opracowania dokumentu: 2015 rok.Excel, Word - przygotowanie do egzaminu ECDL!

Obserwatorium Specjalistyczne ICT działające przy Parku Naukowo-Technologicznym „Technopark Gliwice" zaprasza na bezpłatne dwudniowe szkolenia dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego pt.: Excel, Word - przygotowanie do egzaminu ECDL. 


Warsztaty Dla Innowacji. Praktyczna wiedza i umiejętności w zakresie komunikacji z otoczeniem

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty Dla Innowacji skierowane do przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, przedstawicieli nauki i biznesu, organizowane przez działającą w naszym województwie Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. W trakcie warsztatów, oprócz prezentacji bieżących działań Obserwatorium, będą mieli Państwo możliwość pozyskania praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie zdobywania poparcia dla działań innowacyjnych i programów społecznych poprzez nowoczesną komunikację z otoczeniem.


Dwudniowe bezpłatne szkolenie dla JST. Excel, Word - przygotowanie do egzaminu ECDL

Obserwatorium Specjalistyczne ICT działające przy Parku Naukowo - Technologicznym Technopark Gliwice zaprasza na bezpłatne szkolenia dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego pt. EXCEL, WORD - PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU ECDL.


Lokalna specjalizacja = Gmina atrakcyjna i przedsiębiorcza

Główny Instytut Górnictwa wraz z Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zapraszają do udziału w spotkaniu panelowym pn. LOKALNA SPECJALIZACJA = GMINA ATRAKCYJNA I PRZEDSIĘBIORCZA dotyczącym zarządzania rozwojem lokalnym, wdrażania innowacji, budowania relacji i współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorstw, sektorem B+R oraz jednostkami samorządu terytorialnego.


IV edycja konferencji Śląska Inżynieria Biomedyczna - Medycyna spersonalizowana

Tematem wiodącym tegorocznej konferencji będzie MEDYCYNA SPERSONALIZOWANA. Konferencja i panel tematyczny będzie miejscem dyskusji na temat współpracy nauki z gospodarką, a w szczególności z sektorem MŚP, który pełni kluczową rolę w rozwoju polskiej i europejskiej gospodarki. W Konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele m.in.: władz Województwa Śląskiego, wyższych uczelni i instytutów naukowo-badawczych, a także przedstawiciele jednostek służby zdrowia.


Rola i znaczenie informacji przestrzennej (GIS) w zadaniach Samorządu Terytorialnego

Obserwatorium Specjalistyczne ICT działające przy Parku Naukowo-Technologicznym „Technopark Gliwice" prowadzi cykl szkoleń skierowanych do pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego. Szkolenia organizowane są w ramach projektu "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i mają na celu  podniesienie kompetencji oraz nabycie nowych umiejętności pracowników JST w zakresie stosowania narzędzi ICT. Kolejne z nich będzie dotyczyć zagadnienia „Roli i znaczenia informacji przestrzennej (GIS) w zadaniach  Samorządu Terytorialnego".wszystkich znalezionych pozycji 147

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych-Monika Ptak-Kruszelnicka
kkk
Platforma S3
Baner Słownik RIS
RIS 2013-2020
Program Rozwoju Technologii na lata 2010-2020
PARP. Portal Innowacji
Redaguj z nami!

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

Zdjęcia i materiały z kluczowych wydarzeń regionalnych, w tym z posiedzeń Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencie Marszałków Województw RP.

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

Obserwatoria funkcjonujące w Sieci w ramach Platformy INNOBSERVATOR SILESIA kreujące nową markę usług w regionie.

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

Słownik RIS. Kampanie promocyjne innowacji "Wiesz więcej. Możesz więcej".


baza wiedzy

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

Dokumenty proinnowacyjne

DOKUMENTY REGIONALNE

DOKUMENTY REGIONALNE

RSI oraz Programy Wykonawcze

EKOSYSTEM INNOWACJI

EKOSYSTEM INNOWACJI

Oferta regionu

MAPA RSI

MAPA RSI

Ośrodki przedsiębiorczości, sektor nauki, instytucje wsparcia biznesu

TWOJA OPINIA

TWOJA OPINIA

Zaangażuj się. Konsultacje społeczne. Badania potrzeb.

PRACE BADAWCZE

PRACE BADAWCZE

Dokumenty, analizy, raporty opracowywane w regionie.

LIDERZY REGIONU

LIDERZY REGIONU

Promocja innowacji.
Konkursy. Targi wynalazczości.

DOŚWIADCZENIA

DOŚWIADCZENIA

Materiały pokonferencyjne. Dobre praktyki. Eksperci. Animatorzy Sieci Innowacji.

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI

PROJEKTY

PROJEKTY

Aktualnie realizowane lub zrealizowane projekty w regionie.

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

Organ inicjująco-doradczy KS RIS

KOMITET STERUJĄCY

KOMITET STERUJĄCY

Organ Opiniodawczo-Doradczy Zarządu Województwa Śląskiego

REGULACJE PRAWNE

REGULACJE PRAWNE

LINKI

LINKI

Linki do stron www

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS
Projekt "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt graficzny, wykonanie i utrzymanie serwisu: Art4net s.c.