Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

» Wyszukane

Nowa strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Strategię Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego 2020+.


Opinie o zgodności z RIS 2013-2020. Konkurs 3.1. POWER

Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 4 maja 2016 roku przyjął Uchwałę Nr  787/111/V/2016  w sprawie procedury opiniowania zgodności z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 wniosków uczelni wyższych składanych do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (IP POWER) w ramach  Konkursu nr 1/NPK/POWER/3.1/2016.


Współpraca naukowców z przedsiębiorcami

Jakie projekty innowacyjne będą finansowane w ramach RPO WSL 2014-2020? Jak skutecznie likwidować bariery współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami? W jaki sposób innowacja infrastrukturalna łączy się ze społeczną? Na te pytania będziemy chcieli znaleźć odpowiedzi podczas konferencji, na którą zaprasza Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.


Ustawa o innowacyjności przyjęta przez Sejm

Sejm przyjął 25 września br.  ustawę o wspieraniu innowacyjności.  Nowe prawo znosi liczne bariery w sektorze nauki i w sektorze przedsiębiorstw.


Konsultacje projektu rozporządzenia dot. wsparcia na otwarte innowacje

Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt rozporządzenia ws. udzielania pomocy na Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii w ramach Programu Innowacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Dokument został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Uwagi można zgłaszać do dnia 16 września 2015 r.


Badanie ewaluacyjne regionalnych specjalizacji województwa śląskiego, w tym inteligentnych

W związku z realizacją obecnej perspektywy środków unijnych, w ramach której środki na badania, rozwój i innowacje (B+R+I) mają być kierowane wyłącznie na projekty realizowane w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zlecił przeprowadzenie badania pn. Ocena aktualnego stanu oraz możliwości rozwojowych do 2030 roku regionalnych specjalizacji województwa śląskiego, w tym specjalizacji inteligentnych. Badanie to jest realizowane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z agencją badawczą Inny Format w okresie od lipca do września 2015 r.


Spotkanie panelowe realizowane w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych

Główny Instytut Górnictwa, Urząd Miejski w Cieszynie oraz Zamek Cieszyn, mają zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie panelowe organizowane w ramach projektu systemowego pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych". Spotkanie ma na celu wspólne przedyskutowanie doświadczeń w zakresie budowania relacji i współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorstw, sektorem B+R oraz jednostkami samorządu terytorialnego, a także wskazanie potencjalnych rozwiązań innowacyjnych w obszarze ochrony środowiska.


Międzynarodowe Dni Informacyjne dla sektora MŚP w obszarze przestrzeń kosmiczna

W dniach 7 - 9 czerwca 2015 r. Europejska Agencja Kosmiczna organizuje spotkania dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw na temat sektora kosmicznego (tzw. „Industry Space Days"). Odbędą się one w oddziale technicznym Agencji, tj. ESTEC w Noordwijk/Holandia.


Informacje o planowanym konkursie o status Krajowego Klastra Kluczowego

Przypominamy, iż Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowało Regulamin Konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego oraz kryteria wyboru Krajowego Klastra Kluczowego.


MG wydłużyło termin złożenia opracowań dot. branż perspektywicznych

Ministerstwo Gospodarki wydłużyło termin na złożenie propozycji w zakresie branż, grup produktowych lub usługowych, które posiadają potencjał wizerunkowy do promowania ich na rynkach zagranicznych, a także wpisują się w obszar Krajowych inteligentnych specjalizacji. Propozycje można przesyłać do 15 kwietnia 2015 r.wszystkich znalezionych pozycji 111

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych-Monika Ptak-Kruszelnicka
kkk
Platforma S3
Baner Słownik RIS
RIS 2013-2020
Program Rozwoju Technologii na lata 2010-2020
PARP. Portal Innowacji
Redaguj z nami!

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

Zdjęcia i materiały z kluczowych wydarzeń regionalnych, w tym z posiedzeń Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencie Marszałków Województw RP.

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

Obserwatoria funkcjonujące w Sieci w ramach Platformy INNOBSERVATOR SILESIA kreujące nową markę usług w regionie.

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

Słownik RIS. Kampanie promocyjne innowacji "Wiesz więcej. Możesz więcej".


baza wiedzy

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

Dokumenty proinnowacyjne

DOKUMENTY REGIONALNE

DOKUMENTY REGIONALNE

RSI oraz Programy Wykonawcze

EKOSYSTEM INNOWACJI

EKOSYSTEM INNOWACJI

Oferta regionu

MAPA RSI

MAPA RSI

Ośrodki przedsiębiorczości, sektor nauki, instytucje wsparcia biznesu

TWOJA OPINIA

TWOJA OPINIA

Zaangażuj się. Konsultacje społeczne. Badania potrzeb.

PRACE BADAWCZE

PRACE BADAWCZE

Dokumenty, analizy, raporty opracowywane w regionie.

LIDERZY REGIONU

LIDERZY REGIONU

Promocja innowacji.
Konkursy. Targi wynalazczości.

DOŚWIADCZENIA

DOŚWIADCZENIA

Materiały pokonferencyjne. Dobre praktyki. Eksperci. Animatorzy Sieci Innowacji.

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI

PROJEKTY

PROJEKTY

Aktualnie realizowane lub zrealizowane projekty w regionie.

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

Organ inicjująco-doradczy KS RIS

KOMITET STERUJĄCY

KOMITET STERUJĄCY

Organ Opiniodawczo-Doradczy Zarządu Województwa Śląskiego

REGULACJE PRAWNE

REGULACJE PRAWNE

LINKI

LINKI

Linki do stron www

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS
Projekt "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt graficzny, wykonanie i utrzymanie serwisu: Art4net s.c.