Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

» Wyszukane

Laureaci I edycji konkursu MNiSW BROKERZY INNOWACJI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało listę 30 laureatów I-ej edycji konkursu „Brokerzy Innowacji". Wśród nich są dotychczasowi animatorzy innowacji działający w ramach projektu systemowego "Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego" oraz laureaci z województwa śląskiego prestiżowego programu TOP 500 Innovators.


Animatorzy sieci innowacji – wsparcie rozwoju innowacyjności na Śląsku!

Animatorzy sieci innowacji prowadzą swoją działalność w ramach projektu „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego" realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Partnerem odpowiedzialnym za działalność animatorów jest Politechnika Śląska. Animatorzy to pracownicy Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej, którzy pracują na stanowiskach administracyjnych na pełnym etacie. W procesie selekcji kandydatów na to stanowisko Komisja brała pod uwagę przede wszystkim takie cechy kandydatów jak łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz rozumienie istoty procesów innowacyjnych. Wszyscy animatorzy mają ukończone wyższe studia techniczne, co ułatwia im poruszanie się w obszarze innowacji technologicznych, przy czym równie ważna jest warstwa kreatywności biznesowej oraz artystycznej (dizajn).


ANIMATORZY SIECI INNOWACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (wrzesień 2011 - sierpień 2013 r.)

Czy poszukujesz partnerów biznesowych lub naukowych do rozwoju innowacji? Czy poszukujesz ekspertów w zakresie rozwoju własnej technologii? Wykorzystaj szansę jaką dają Ci Animatorzy Sieci Innowacji działający w województwie śląskim.


Projekt RIS na spotkaniach informacyjnych dla przedsiębiorców

Promocja projektu „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego" podczas spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców - poddziałanie 1.2.3 Innowacje w mikroprzesiębiorstwach i MŚP.

 


Kolejny nabór na stanowisko Animatora Sieci Innowacji

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej poszukuje kandydatów na stanowisko: ANIMATOR SIECI INNOWACJI (2 stanowiska).


Konkurs na Animatora Sieci Innowacji - jedno miejsce wolne

Z uwagi na niezamknięcie procesu naboru na stanowisko "Animator sieci innowacji", Politechnika Śląska ponawia procedurę naboru, aby wyłonić jeszcze jednego kandydata.


Nabór na stanowisko Animatora Sieci Innowacji

Ostateczny termin składania ofert to 12.03.2012r godz: 12:00.


Internacjonalizacja oraz zarządzanie klastrem. Nowe warsztaty GAPP S.A.

Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. w Katowicach zaprosza na bezpłatne warsztaty: Internacjonalizacja - katalizator w procesie rozwoju klastra oraz Zarządzanie Klastrem - od strategii do działań bieżących organizowane w ramach projektu CNCB - Cluster and Network Cooperation for Business Success in Central Europe 13 i 14 września 2011 r. w Katowicach.


Zapraszamy do współtworzenia Regionalnej Platformy i Obserwatorium Innowacji INNOBSERVATOR SILESIA poprzez przesyłanie do opublikowania informacji o wszelkich prowadzonych działaniach proinnowacyjnych.


ANIMATORZY SIECI INNOWACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ( lipiec 2009 - sierpień 2011 r.)

Czy poszukujesz partnerów biznesowych lub naukowych do rozwoju innowacji? Czy poszukujesz ekspertów w zakresie rozwoju własnej technologii? Wykorzystaj szansę jaką dają Ci Animatorzy Sieci Innowacji działający w województwie śląskim.wszystkich znalezionych pozycji 11

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych-Monika Ptak-Kruszelnicka
kkk
Platforma S3
Baner Słownik RIS
RIS 2013-2020
Program Rozwoju Technologii na lata 2010-2020
PARP. Portal Innowacji
Redaguj z nami!

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

Zdjęcia i materiały z kluczowych wydarzeń regionalnych, w tym z posiedzeń Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencie Marszałków Województw RP.

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

Obserwatoria funkcjonujące w Sieci w ramach Platformy INNOBSERVATOR SILESIA kreujące nową markę usług w regionie.

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

Słownik RIS. Kampanie promocyjne innowacji "Wiesz więcej. Możesz więcej".


baza wiedzy

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

Dokumenty proinnowacyjne

DOKUMENTY REGIONALNE

DOKUMENTY REGIONALNE

RSI oraz Programy Wykonawcze

EKOSYSTEM INNOWACJI

EKOSYSTEM INNOWACJI

Oferta regionu

MAPA RSI

MAPA RSI

Ośrodki przedsiębiorczości, sektor nauki, instytucje wsparcia biznesu

TWOJA OPINIA

TWOJA OPINIA

Zaangażuj się. Konsultacje społeczne. Badania potrzeb.

PRACE BADAWCZE

PRACE BADAWCZE

Dokumenty, analizy, raporty opracowywane w regionie.

LIDERZY REGIONU

LIDERZY REGIONU

Promocja innowacji.
Konkursy. Targi wynalazczości.

DOŚWIADCZENIA

DOŚWIADCZENIA

Materiały pokonferencyjne. Dobre praktyki. Eksperci. Animatorzy Sieci Innowacji.

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI

PROJEKTY

PROJEKTY

Aktualnie realizowane lub zrealizowane projekty w regionie.

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

Organ inicjująco-doradczy KS RIS

KOMITET STERUJĄCY

KOMITET STERUJĄCY

Organ Opiniodawczo-Doradczy Zarządu Województwa Śląskiego

REGULACJE PRAWNE

REGULACJE PRAWNE

LINKI

LINKI

Linki do stron www

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS
Projekt "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt graficzny, wykonanie i utrzymanie serwisu: Art4net s.c.