Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

» Wyszukane

Ustawa o innowacyjności podpisana przez prezydenta

Ulgi podatkowe i ułatwienia proceduralne - to podstawowe rozwiązania dla firm chcących inwestować w badania i rozwój.


Otwarte konsultacje - opis wymogów jakości świadczenia usług rozwojowych

Polska Agencja Rozwoju przedsiębiorczości PARP zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych w zakresie opracowanych materiałów dotyczących poszczególnych rodzajów usług rozwojowych. W ramach  projektu pozakonkursowego  „Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych (RUR)", w chwili obecnej realizowana jest usługa dotycząca opracowania opisu wymogów jakości świadczenia  poszczególnych usług rozwojowych.

 


Ustawa o innowacyjności przyjęta przez Sejm

Sejm przyjął 25 września br.  ustawę o wspieraniu innowacyjności.  Nowe prawo znosi liczne bariery w sektorze nauki i w sektorze przedsiębiorstw.


Konsultacje projektu rozporządzenia dot. wsparcia na otwarte innowacje

Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt rozporządzenia ws. udzielania pomocy na Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii w ramach Programu Innowacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Dokument został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Uwagi można zgłaszać do dnia 16 września 2015 r.


Technopolis Group - badanie ankietowe klastrów

Technopolis Group przeprowadza badanie ankietowe wśród koordynatorów klastrów w ramach inicjatywy Dyrektoriatu Generalnego GROW Komisji Europejskiej "European Cluster Observatory". Badanie ankietowe jest otwarte do 14 września 2015 r.


Badanie ewaluacyjne regionalnych specjalizacji województwa śląskiego, w tym inteligentnych

W związku z realizacją obecnej perspektywy środków unijnych, w ramach której środki na badania, rozwój i innowacje (B+R+I) mają być kierowane wyłącznie na projekty realizowane w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zlecił przeprowadzenie badania pn. Ocena aktualnego stanu oraz możliwości rozwojowych do 2030 roku regionalnych specjalizacji województwa śląskiego, w tym specjalizacji inteligentnych. Badanie to jest realizowane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z agencją badawczą Inny Format w okresie od lipca do września 2015 r.


12-27.03.2015 r. Konsultacje społeczne Ministerstwa Gospodarki projektu Krajowego Programu Reform

Ministerstwo Gospodarki rozpoczęło 12 marca 2015 r. uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje społeczne projektu Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020". Aktualizacja 2015/2016. Prosimy o zgłaszanie uwag do 27 marca 2015 r.


Nabór uzupełniający do Grupy Roboczej ds. Inteligentnych Technologii Kreacyjnych

W związku z przyjęciem 11 grudnia 2014r. przez Komitet Sterujący 19. krajowej inteligentnej specjalizacji pn. Inteligentne technologie kreacyjne, została uruchomiona procedura utworzenia formalnej Grupy Roboczej 19 ds. Inteligentnych Technologii Kreacyjnych (ITK).


Standardy zarządzania klastrem – PARP zaprasza do opiniowania projektu!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma przyjemność zaprezentować Państwu propozycję standardów zarządzania klastrem. Celem opracowania standardów jest wzmocnienie jakości zarządzania klastrami w Polsce.


Do 18.11.2014 Standardy zarządzania klastrem – PARP zaprasza do opiniowania projektu!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma przyjemność zaprezentować Państwu propozycję standardów zarządzania klastrem. Celem opracowania standardów jest wzmocnienie jakości zarządzania klastrami w Polsce.wszystkich znalezionych pozycji 68

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych-Monika Ptak-Kruszelnicka
kkk
Platforma S3
Baner Słownik RIS
RIS 2013-2020
Program Rozwoju Technologii na lata 2010-2020
PARP. Portal Innowacji
Redaguj z nami!

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

Zdjęcia i materiały z kluczowych wydarzeń regionalnych, w tym z posiedzeń Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencie Marszałków Województw RP.

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

Obserwatoria funkcjonujące w Sieci w ramach Platformy INNOBSERVATOR SILESIA kreujące nową markę usług w regionie.

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

Słownik RIS. Kampanie promocyjne innowacji "Wiesz więcej. Możesz więcej".


baza wiedzy

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

Dokumenty proinnowacyjne

DOKUMENTY REGIONALNE

DOKUMENTY REGIONALNE

RSI oraz Programy Wykonawcze

EKOSYSTEM INNOWACJI

EKOSYSTEM INNOWACJI

Oferta regionu

MAPA RSI

MAPA RSI

Ośrodki przedsiębiorczości, sektor nauki, instytucje wsparcia biznesu

TWOJA OPINIA

TWOJA OPINIA

Zaangażuj się. Konsultacje społeczne. Badania potrzeb.

PRACE BADAWCZE

PRACE BADAWCZE

Dokumenty, analizy, raporty opracowywane w regionie.

LIDERZY REGIONU

LIDERZY REGIONU

Promocja innowacji.
Konkursy. Targi wynalazczości.

DOŚWIADCZENIA

DOŚWIADCZENIA

Materiały pokonferencyjne. Dobre praktyki. Eksperci. Animatorzy Sieci Innowacji.

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI

PROJEKTY

PROJEKTY

Aktualnie realizowane lub zrealizowane projekty w regionie.

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

Organ inicjująco-doradczy KS RIS

KOMITET STERUJĄCY

KOMITET STERUJĄCY

Organ Opiniodawczo-Doradczy Zarządu Województwa Śląskiego

REGULACJE PRAWNE

REGULACJE PRAWNE

LINKI

LINKI

Linki do stron www

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS
Projekt "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt graficzny, wykonanie i utrzymanie serwisu: Art4net s.c.