Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

» Wyszukane

SO RIS. Śląskie innowacje w sieci

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, lider projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" [SO RIS], zakończył kolejny etap wdrażania strategicznych założeń Województwa Śląskiego wynikających z „Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2013-2020".


Materiały z konferencji regionalnej. Śląskie potencjały: ICT – technologie dla miast przyszłości

W dniu 16 września 2015 r., w Hotelu Diament Arsenal Palace, odbyła się konferencja Śląskie potencjały: ICT - technologie dla miast przyszłości, organizowana w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych". W konferencji wzięło udział ponad 170 uczestników, w tym przedstawiciele przedsiębiorstw, władz samorządowych oraz ośrodków naukowo-badawczych, a także innowatorzy oraz eksperci z branży ICT.


Śląskie stawia na innowacje

Budowa inteligentnych miast i rozwój sektora ICT to tematy, które zdominowały dyskusję w trakcie konferencji „Śląskie potencjały: technologie dla miast przyszłości”.


Śląskie potencjały: ICT – technologie dla miast przyszłości

Konferencja organizowana w ramach „Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" dotyczyć będzie budowania inteligentnych miast z uwzględnieniem śląskiego potencjału w sektorze ICT.


Badanie ewaluacyjne regionalnych specjalizacji województwa śląskiego, w tym inteligentnych

W związku z realizacją obecnej perspektywy środków unijnych, w ramach której środki na badania, rozwój i innowacje (B+R+I) mają być kierowane wyłącznie na projekty realizowane w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zlecił przeprowadzenie badania pn. Ocena aktualnego stanu oraz możliwości rozwojowych do 2030 roku regionalnych specjalizacji województwa śląskiego, w tym specjalizacji inteligentnych. Badanie to jest realizowane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z agencją badawczą Inny Format w okresie od lipca do września 2015 r.


Nabór na partnera projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania

Samorząd Województwa Śląskiego na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146), ogłasza konkurs ofert współpracy do realizacji projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania", który będzie złożony w konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działaniu 1.3 Zarządzanie ekosystemem innowacji.


Klaster MedSilesia Śląska Sieć Wyrobów Medycznych – zaprasza do współpracy

Klaster MedSilesia Śląska Sieć Wyrobów Medycznych to powiązanie skupiające kluczowe w województwie śląskim instytucje naukowo-badawcze, badawczo-rozwojowe, innowacyjne przedsiębiorstwa działające w obszarze technologii, urządzeń i wyrobów medycznych. MedSilesia, to skuteczne wykorzystanie wiedzy i technologii do generowania nowatorskich rozwiązań, wspólnych produktów i usług na rynek krajowy i międzynarodowy.


Międzynarodowe Dni Informacyjne dla sektora MŚP w obszarze przestrzeń kosmiczna

W dniach 7 - 9 czerwca 2015 r. Europejska Agencja Kosmiczna organizuje spotkania dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw na temat sektora kosmicznego (tzw. „Industry Space Days"). Odbędą się one w oddziale technicznym Agencji, tj. ESTEC w Noordwijk/Holandia.


Zapraszamy do rejestracji na VIII Forum Nowej Gospodarki

12 czerwca 2015 r. w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum odbędzie się ósma edycja Forum Nowej Gospodarki, czwarta realizowana na zlecenie Województwa Śląskiego.

Wiodącym tematem VIII Forum będą kierunki rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce Południowej. W wyniku dyskusji, zostaną opracowanie rekomendacje dla przedstawicieli nauki, administracji i biznesu w zakresie zbudowania silnych podstaw i wyznaczenia kierunków rozwoju zielonej energetyki.

 


Nanotechnologiczna Misja Gospodarcza do Hesji

Biuro Enterprise Europe Network w Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o., wraz z EEN Hessen Trade and Invest GmbH we Frankfurcie mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w misji gospodarczej do Frankfurtu nad Menem, która odbędzie się w dniach 17.06-19.06.2015 r. w trakcie targów przemysłowych w Niemczech: Achema.wszystkich znalezionych pozycji 69

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych-Monika Ptak-Kruszelnicka
kkk
Platforma S3
Baner Słownik RIS
RIS 2013-2020
Program Rozwoju Technologii na lata 2010-2020
PARP. Portal Innowacji
Redaguj z nami!

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

Zdjęcia i materiały z kluczowych wydarzeń regionalnych, w tym z posiedzeń Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencie Marszałków Województw RP.

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

Obserwatoria funkcjonujące w Sieci w ramach Platformy INNOBSERVATOR SILESIA kreujące nową markę usług w regionie.

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

Słownik RIS. Kampanie promocyjne innowacji "Wiesz więcej. Możesz więcej".


baza wiedzy

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

Dokumenty proinnowacyjne

DOKUMENTY REGIONALNE

DOKUMENTY REGIONALNE

RSI oraz Programy Wykonawcze

EKOSYSTEM INNOWACJI

EKOSYSTEM INNOWACJI

Oferta regionu

MAPA RSI

MAPA RSI

Ośrodki przedsiębiorczości, sektor nauki, instytucje wsparcia biznesu

TWOJA OPINIA

TWOJA OPINIA

Zaangażuj się. Konsultacje społeczne. Badania potrzeb.

PRACE BADAWCZE

PRACE BADAWCZE

Dokumenty, analizy, raporty opracowywane w regionie.

LIDERZY REGIONU

LIDERZY REGIONU

Promocja innowacji.
Konkursy. Targi wynalazczości.

DOŚWIADCZENIA

DOŚWIADCZENIA

Materiały pokonferencyjne. Dobre praktyki. Eksperci. Animatorzy Sieci Innowacji.

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI

PROJEKTY

PROJEKTY

Aktualnie realizowane lub zrealizowane projekty w regionie.

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

Organ inicjująco-doradczy KS RIS

KOMITET STERUJĄCY

KOMITET STERUJĄCY

Organ Opiniodawczo-Doradczy Zarządu Województwa Śląskiego

REGULACJE PRAWNE

REGULACJE PRAWNE

LINKI

LINKI

Linki do stron www

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS
Projekt "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt graficzny, wykonanie i utrzymanie serwisu: Art4net s.c.