Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

» Wyszukane

Obradował Komitet Sterujący RIS

14 września br. odbyło się pierwsze w kadencji 2015-2017 posiedzenie Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji. Obrady otworzyła wicemarszałek Aleksandra Skowronek.


Skład Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (kadencja 2015-2017) - stan na dzień 26.06.2015r.

 


Materiały z posiedzenia Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

W dniu 19 grudnia 2014 r. odbyły się w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dwa posiedzenia Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji (KS RIS). Posiedzeniom przewodniczyła Małgorzata Staś Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego. Z uwagi na bardzo obszerny program, posiedzenie Komitetu zostało podzielone na dwie odrębne części.


Zarząd Województwa Śląskiego przyjął dokumenty wdrożeniowe Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013 - 2020

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął „Model wdrażania Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 - 2020" oraz „Model wdrożeniowy Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013 - 2020".


Posiedzenie Komitetu Sterującego RIS oraz Śląskiej Rady Innowacji

W dniu 25 marca 2013 roku, w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego RIS oraz Śląskiej Rady Innowacji, połączone z warsztatami pn. „Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników".


POSIEDZENIE KOMITETU STERUJĄCEGO RIS ORAZ ŚLĄSKIEJ RADY INNOWACJI. WARSZTATY W RAMACH „NARODOWEGO PROGRAMU FORESIGHT – WDROŻENIE WYNIKÓW”

W dniu 25 marca 2013 roku, w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego, odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego RIS oraz Śląskiej Rady Innowacji, połączone z warsztatami pn. „Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników".


Posiedzenie Komitetu Sterującego RIS oraz Śląskiej Rady Innowacji

W dniu 25 marca 2013 roku, w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego RIS oraz Śląskiej Rady Innowacji, połączone z warsztatami pn. „Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników".


Regionalna Strategia Innowacji na lata 2013-2020 przyjęta przez Komitet Sterujący RIS

28 listopada 2012 r. w godzinach od 9.00 do 11.00 w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji (KS RIS).


Regionalna Strategia Innowacji na lata 2013-2020 przyjęta przez Komitet Sterujący RIS

28 listopada 2012 r. w godzinach od 9.00 do 11.00 w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji (KS RIS).


Obradował Komitet Sterujący Regionalnej Strategii Innowacji

12 września 2012 r. w godzinach od 9.30 do 12.00 w Parku Naukowo-Technologicznym TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o. o., ul. Konarskiego 18C w Gliwicach odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego w ramach projektu systemowego „Zarządzanie wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego".

 wszystkich znalezionych pozycji 33

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych-Monika Ptak-Kruszelnicka
kkk
Platforma S3
Baner Słownik RIS
RIS 2013-2020
Program Rozwoju Technologii na lata 2010-2020
PARP. Portal Innowacji
Redaguj z nami!

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

Zdjęcia i materiały z kluczowych wydarzeń regionalnych, w tym z posiedzeń Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencie Marszałków Województw RP.

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

Obserwatoria funkcjonujące w Sieci w ramach Platformy INNOBSERVATOR SILESIA kreujące nową markę usług w regionie.

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

Słownik RIS. Kampanie promocyjne innowacji "Wiesz więcej. Możesz więcej".


baza wiedzy

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

Dokumenty proinnowacyjne

DOKUMENTY REGIONALNE

DOKUMENTY REGIONALNE

RSI oraz Programy Wykonawcze

EKOSYSTEM INNOWACJI

EKOSYSTEM INNOWACJI

Oferta regionu

MAPA RSI

MAPA RSI

Ośrodki przedsiębiorczości, sektor nauki, instytucje wsparcia biznesu

TWOJA OPINIA

TWOJA OPINIA

Zaangażuj się. Konsultacje społeczne. Badania potrzeb.

PRACE BADAWCZE

PRACE BADAWCZE

Dokumenty, analizy, raporty opracowywane w regionie.

LIDERZY REGIONU

LIDERZY REGIONU

Promocja innowacji.
Konkursy. Targi wynalazczości.

DOŚWIADCZENIA

DOŚWIADCZENIA

Materiały pokonferencyjne. Dobre praktyki. Eksperci. Animatorzy Sieci Innowacji.

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI

PROJEKTY

PROJEKTY

Aktualnie realizowane lub zrealizowane projekty w regionie.

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

Organ inicjująco-doradczy KS RIS

KOMITET STERUJĄCY

KOMITET STERUJĄCY

Organ Opiniodawczo-Doradczy Zarządu Województwa Śląskiego

REGULACJE PRAWNE

REGULACJE PRAWNE

LINKI

LINKI

Linki do stron www

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS
Projekt "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt graficzny, wykonanie i utrzymanie serwisu: Art4net s.c.