Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

» TWOJA OPINIA

Do 4.08.2016 r. Konsultacje Platformy RIS3. Projekt Podręcznika Wdrażania RIS3

Zdjęcie

Agenda Badawcza Komisji Europejskiej, Platforma S3 (Joint Research Institute) opracowała nowy podręcznik, mający służyć jako wsparcie dla osób zaangażowanych w realizację strategii RIS3. Trwają konsultacje powyższego podręcznika.


12-27.03.2015 r. Konsultacje społeczne Ministerstwa Gospodarki projektu Krajowego Programu Reform

Zdjęcie

Ministerstwo Gospodarki rozpoczęło 12 marca 2015 r. uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje społeczne projektu Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020". Aktualizacja 2015/2016. Prosimy o zgłaszanie uwag do 27 marca 2015 r.


Do 18.11.2014 Standardy zarządzania klastrem – PARP zaprasza do opiniowania projektu!

Zdjęcie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma przyjemność zaprezentować Państwu propozycję standardów zarządzania klastrem. Celem opracowania standardów jest wzmocnienie jakości zarządzania klastrami w Polsce.


Do 13.10.2014 r. Konsultacje społeczne Ministerstwa Gospodarki - Krajowe Klastry Kluczowe

Zdjęcie

Na dzień 9 października 2014 roku zaplanowano publikację projektu Systemu wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych w Polsce. Już dziś Ministerstwo Gospodarki oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 14 października 2014 roku, w Ministerstwie Gospodarki (Sala pod Kopułą).


Do 31.10.2013r. Konsultacje społeczne Krajowej strategii inteligentnej specjalizacji

Zdjęcie

Ministerstwo Gospodarki zaprasza do zgłaszania uwag nt. „Krajowej strategii inteligentnej specjalizacji" (KSIS). Dokument MG jest częścią Programu Rozwoju Przedsiębiorstw i określa priorytety gospodarcze w obszarze badań, rozwoju i innowacji.


23.05.2013 - 14.06. 2013 r. Konsultacje Ministerstwa Rozwoju Regionalnego założeń Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Zdjęcie

Głównymi odbiorcami wsparcia w ramach PO IR będą przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP) oraz jednostki naukowe, a także klastry, instytucje otoczenia biznesu, takie jak: parki naukowotechnologiczne, centra transferu technologii, sieci aniołów biznesu, fundusze kapitałowe.


Ruszają konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego - Śląskie 2020+

Zdjęcie

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+" stanowi aktualizację dokumentu pn. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020" przyjętego przez Sejmik Województwa Śląskiego w lutym 2010 roku uchwałą Nr III/47/1/2010.


15.01.2013 - 11.02.2013r. Konsultacje Ministerstwa Gospodarki projektu Programu Rozwoju Przedsiębiorstw

Zdjęcie

Termin zakończenia konsultacji  upływa 11 lutego br. Dokument, nad którym toczą się prace stanowić będzie również istotną część systemu wspierania rozwoju innowacji w Polsce.


Projekt Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki - Dynamiczna Polska 2020

Zdjęcie

Projekt "Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki - Dynamiczna Polska 2020" został przyjęty przez Komitet Rady Ministrów na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2012 roku i rekomendowany Radzie Ministrów.


29.10.2012 - 23.11.2012r. Końcowe konsultacje społeczne projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020”

Zdjęcie

Do 20 listopada br. będą trwać ostateczne konsultacje społeczne projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte seminaria konsultacyjne lub do przesyłania opinii pisemnych na załączonym formularzu. W prace nad projektem zaangażowane są główne środowiska proinnowacyjne regionu.Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych-Monika Ptak-Kruszelnicka
kkk
Platforma S3
Baner Słownik RIS
RIS 2013-2020
Program Rozwoju Technologii na lata 2010-2020
PARP. Portal Innowacji
Redaguj z nami!

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

Zdjęcia i materiały z kluczowych wydarzeń regionalnych, w tym z posiedzeń Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencie Marszałków Województw RP.

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

Obserwatoria funkcjonujące w Sieci w ramach Platformy INNOBSERVATOR SILESIA kreujące nową markę usług w regionie.

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

Słownik RIS. Kampanie promocyjne innowacji "Wiesz więcej. Możesz więcej".


baza wiedzy

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

Dokumenty proinnowacyjne

DOKUMENTY REGIONALNE

DOKUMENTY REGIONALNE

RSI oraz Programy Wykonawcze

EKOSYSTEM INNOWACJI

EKOSYSTEM INNOWACJI

Oferta regionu

MAPA RSI

MAPA RSI

Ośrodki przedsiębiorczości, sektor nauki, instytucje wsparcia biznesu

TWOJA OPINIA

TWOJA OPINIA

Zaangażuj się. Konsultacje społeczne. Badania potrzeb.

PRACE BADAWCZE

PRACE BADAWCZE

Dokumenty, analizy, raporty opracowywane w regionie.

LIDERZY REGIONU

LIDERZY REGIONU

Promocja innowacji.
Konkursy. Targi wynalazczości.

DOŚWIADCZENIA

DOŚWIADCZENIA

Materiały pokonferencyjne. Dobre praktyki. Eksperci. Animatorzy Sieci Innowacji.

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI

PROJEKTY

PROJEKTY

Aktualnie realizowane lub zrealizowane projekty w regionie.

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

Organ inicjująco-doradczy KS RIS

KOMITET STERUJĄCY

KOMITET STERUJĄCY

Organ Opiniodawczo-Doradczy Zarządu Województwa Śląskiego

REGULACJE PRAWNE

REGULACJE PRAWNE

LINKI

LINKI

Linki do stron www

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS
Projekt "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt graficzny, wykonanie i utrzymanie serwisu: Art4net s.c.