Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

» ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

Materiały z konferencji regionalnej. Śląskie potencjały: ICT – technologie dla miast przyszłości

Zdjęcie

W dniu 16 września 2015 r., w Hotelu Diament Arsenal Palace, odbyła się konferencja Śląskie potencjały: ICT - technologie dla miast przyszłości, organizowana w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych". W konferencji wzięło udział ponad 170 uczestników, w tym przedstawiciele przedsiębiorstw, władz samorządowych oraz ośrodków nauko


REGIONALNE FORUM INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI W RAMACH KONWENTU MARSZAŁKÓW RP - 5-6.02.2014 KIELCE

Zdjęcie

W dniach 5-6 lutego br. w Hotelu Binkowski w Kielcach odbyło się spotkanie Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji (RFIS), które towarzyszyło obradom Konwentu Marszałków Województw RP. Celem funkcjonowania RFIS jest wymiana doświadczeń i informacji oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie problematyki inteligentnych specjalizacji.


REGIONALNE FORUM INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI W RAMACH KONWENTU MARSZAŁKÓW RP - 3-4.12.2013 TORUŃ

Zdjęcie

W dniach 3-4 grudnia 2013 roku w Toruniu odbyło się dwudniowe inauguracyjne warsztatowe spotkanie Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji, które towarzyszyło obradom Konwentu Marszałków Województw RP na Kujawach i Pomorzu.


INNOWACJA. CIĘ ROZWIJA. Konferencja regionalna oraz gala wręczenia nagród INNOSILESIA

Zdjęcie

26 czerwca 2013 roku w Chorzowie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród i wyróżnień w konkursie Innowator Śląska podczas konferencji regionalnej „Innowacja. Cię rozwija"  organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego we współpracy z Górnośląską Agencją Promocji Przedsiębiorczości S.A. oraz Parkiem Naukowo-Technologicznym „TECHNOPARK GLIWICE".


GALA LIDERÓW INNOWACJI 2013. EDYCJA WIOSENNA

Zdjęcie

W dniu 23 kwietnia 2013 roku miała miejsce wiosenna Gala Liderów Innowacji zorganizowana przez Centrum Innowacji WKTiR w Domu Technika NOT w Katowicach.


POSIEDZENIE KOMITETU STERUJĄCEGO RIS ORAZ ŚLĄSKIEJ RADY INNOWACJI. WARSZTATY W RAMACH „NARODOWEGO PROGRAMU FORESIGHT – WDROŻENIE WYNIKÓW”

Zdjęcie

W dniu 25 marca 2013 roku, w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego, odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego RIS oraz Śląskiej Rady Innowacji, połączone z warsztatami pn. „Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników".


REPORTAŻ Z PODPISANIA UMOWY PARTNERSTWA ŚLĄSKIEGO KLASTRA MULTIMEDIALNEGO

Zdjęcie

Umowa Partnerstwa Śląskiego Klastra Multimedialnego, podpisana 15 stycznia 2013r., jest wyrazem gotowości do współpracy i woli wspólnego działania przedsiębiorców i środowisk naukowych w województwie śląskim. Powołuje do życia Śląski Klaster Multimedialny, który powstał dzięki zaangażowaniu w jego budowę przedsiębiorców, Uniwersytetu Śląskiego w Katowi


PRZYJĘCIE PRZEZ SEJMIK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO „REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2013-2020

Zdjęcie

W dniu 20 grudnia 2012 roku podczas II posiedzenia XXIX Sesji radni Sejmiku Województwa Śląskiego przyjęli „Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020".


II ŚLĄSKIE FORUM KLASTRÓW 2012

Zdjęcie

Tematem przewodnim II Śląskiego Forum Klastrów były wyzwania wobec klastrów światowej klasy (World Class Clusters) i odpowiedź na pytanie jaką rolę w regionie będzie pełnić każdy z ponad trzydziestu klastrów w tworzeniu przełomowych innowacji, rozwoju gospodarczym i wzroście zatrudnienia. W obliczu kształtowania inteligentnych specjalizacji regionów jest to ważne za


KOŃCOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2013-2020

Zdjęcie

Zgodnie z zasadami i trybem prac zawartymi w uchwale Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2942/93/IV/2011 z dnia 3.11.2011 roku, środowiska samorządowe, gospodarcze, zawodowe oraz naukowe uczestniczyły w otwartych seminariach konsultacyjnych, które odbyły się 15 oraz 20 listopada 2012r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych-Monika Ptak-Kruszelnicka
kkk
Platforma S3
Baner Słownik RIS
RIS 2013-2020
Program Rozwoju Technologii na lata 2010-2020
PARP. Portal Innowacji
Redaguj z nami!

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

Zdjęcia i materiały z kluczowych wydarzeń regionalnych, w tym z posiedzeń Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencie Marszałków Województw RP.

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

Obserwatoria funkcjonujące w Sieci w ramach Platformy INNOBSERVATOR SILESIA kreujące nową markę usług w regionie.

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

Słownik RIS. Kampanie promocyjne innowacji "Wiesz więcej. Możesz więcej".


baza wiedzy

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

Dokumenty proinnowacyjne

DOKUMENTY REGIONALNE

DOKUMENTY REGIONALNE

RSI oraz Programy Wykonawcze

EKOSYSTEM INNOWACJI

EKOSYSTEM INNOWACJI

Oferta regionu

MAPA RSI

MAPA RSI

Ośrodki przedsiębiorczości, sektor nauki, instytucje wsparcia biznesu

TWOJA OPINIA

TWOJA OPINIA

Zaangażuj się. Konsultacje społeczne. Badania potrzeb.

PRACE BADAWCZE

PRACE BADAWCZE

Dokumenty, analizy, raporty opracowywane w regionie.

LIDERZY REGIONU

LIDERZY REGIONU

Promocja innowacji.
Konkursy. Targi wynalazczości.

DOŚWIADCZENIA

DOŚWIADCZENIA

Materiały pokonferencyjne. Dobre praktyki. Eksperci. Animatorzy Sieci Innowacji.

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI

PROJEKTY

PROJEKTY

Aktualnie realizowane lub zrealizowane projekty w regionie.

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

Organ inicjująco-doradczy KS RIS

KOMITET STERUJĄCY

KOMITET STERUJĄCY

Organ Opiniodawczo-Doradczy Zarządu Województwa Śląskiego

REGULACJE PRAWNE

REGULACJE PRAWNE

LINKI

LINKI

Linki do stron www

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS
Projekt "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt graficzny, wykonanie i utrzymanie serwisu: Art4net s.c.