Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

» ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

Zaktualizowany skład osobowy Śląskiej Rady Innowacji

Załącznik do uchwały KS RIS Nr 2/2012

Jarosław Wesołowski
Dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego,
Przewodniczący Śląskiej Rady Innowacji

Anna Jedynak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
Wiceprzewodniczący Śląskiej Rady Innowacji

1. Marcin Baron, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
2. Jan Bondaruk, Główny Instytut Górnictwa
3. Tadeusz Burzec, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
4. dr inż. Włodzimierz Boroń, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
5. Izabela Czeremcha, Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A.
6. Ewa Gołębiowska, Zamek Cieszyn
7. Marcin Jabłoński, ConnectionPoint Sp. z o.o.
8. dr Michał Klepka, Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
9. Jacek Kotra, Park Naukowo-Technologicznego TECHNOPARK-GLIWICE
10. dr inż. Lilla Knop, Politechnika Śląska
11. prof. dr hab. n. med. Wojciech Król, Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii
12. dr Joanna Machnik-Słomka, Politechnika Śląska
13. prof. dr hab. inż. Józef Matuszek, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Inżynierii Produkcji
14. Alicja Michalik, Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A.
15. dr Michał Mierzwa, Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki, Zakład Biofizyki i Fizyki Molekularnej
16. Wojciech Miszczyk, HSW Zakład Zespołów Mechanicznych Sp. z o.o.; FinnAd Sp. z o.o.
17. dr Artur Ochojski, Uniwersytet Ekonomiczny im. Karola Adamieckiego w Katowicach
18. dr hab. Piotr Pachura prof. PCz., Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
19. Anna Rąplewicz, Regionalna Izba Gospodarcza
20. adj. dr Andrzej Sobaś, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
21. dr inż. Arkadiusz Szmal, Politechnika Śląska
22. dr Rafał Żelazny, Katedra Ekonomii UE w Katowicach, Zakład Koniunktury i Wzrostu Gospodarczego Uniwersytet Ekonomiczny im. K. Adamieckiego w Katowicach
23. Tadeusz Zadrożny, Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach.

2012-09-14

Warsztaty Śląskiej Rady Innowacji - 16-17.09.2010 r.

Zdjęcie

Opinie Komisji Ekspertów Śląskiej Rady Innowacji. Identyfikacja obszarów problemowych wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Zdjęcie

Skład Komisji Ekspertów Śląskiej Rady Innowacji ds. Programu Wykonawczego 2009-2010Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych-Monika Ptak-Kruszelnicka
kkk
Platforma S3
Baner Słownik RIS
RIS 2013-2020
Program Rozwoju Technologii na lata 2010-2020
PARP. Portal Innowacji
Redaguj z nami!

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

Zdjęcia i materiały z kluczowych wydarzeń regionalnych, w tym z posiedzeń Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencie Marszałków Województw RP.

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

Obserwatoria funkcjonujące w Sieci w ramach Platformy INNOBSERVATOR SILESIA kreujące nową markę usług w regionie.

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

Słownik RIS. Kampanie promocyjne innowacji "Wiesz więcej. Możesz więcej".


baza wiedzy

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

Dokumenty proinnowacyjne

DOKUMENTY REGIONALNE

DOKUMENTY REGIONALNE

RSI oraz Programy Wykonawcze

EKOSYSTEM INNOWACJI

EKOSYSTEM INNOWACJI

Oferta regionu

MAPA RSI

MAPA RSI

Ośrodki przedsiębiorczości, sektor nauki, instytucje wsparcia biznesu

TWOJA OPINIA

TWOJA OPINIA

Zaangażuj się. Konsultacje społeczne. Badania potrzeb.

PRACE BADAWCZE

PRACE BADAWCZE

Dokumenty, analizy, raporty opracowywane w regionie.

LIDERZY REGIONU

LIDERZY REGIONU

Promocja innowacji.
Konkursy. Targi wynalazczości.

DOŚWIADCZENIA

DOŚWIADCZENIA

Materiały pokonferencyjne. Dobre praktyki. Eksperci. Animatorzy Sieci Innowacji.

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI

PROJEKTY

PROJEKTY

Aktualnie realizowane lub zrealizowane projekty w regionie.

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

Organ inicjująco-doradczy KS RIS

KOMITET STERUJĄCY

KOMITET STERUJĄCY

Organ Opiniodawczo-Doradczy Zarządu Województwa Śląskiego

REGULACJE PRAWNE

REGULACJE PRAWNE

LINKI

LINKI

Linki do stron www

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS
Projekt "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt graficzny, wykonanie i utrzymanie serwisu: Art4net s.c.