Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

» Redaguj z nami!
Zdjęcie

Zapraszamy do współtworzenia Regionalnej Platformy i Obserwatorium Innowacji INNOBSERVATOR SILESIA poprzez przesyłanie do opublikowania informacji o wszelkich prowadzonych działaniach proinnowacyjnych.

Prosimy również o przesyłanie opinii i sugestii dotyczących zwiększania funkcjonalności tej platformy.

Podstawą funkcjonowania Platformy Innowacji INNOBSERVATOR SILESIA jest istniejąca już dzisiaj w regionie efektywna współpraca kluczowych instytucji i firm regionu.

Celem witryny jest transfer regionalnych informacji i wiedzy w zakresie współpracy pomiędzy nauką, przemysłem i samorządem.

Platforma służyć ma:

  • upowszechnianiu informacji zawartych w portalach proinnowacyjnych całego regionu,
  • promocji wydarzeń kreujących renomę innowacyjnego województwa śląskiego,
  • inspiracji do kreatywności i innowacyjności w regionie poprzez promocję dobrych praktyk.

Ostateczną decyzję o zamieszczeniu informacji podejmuje administrator witryny po przeanalizowaniu przekazanej treści.

 

WYMOGI TECHNICZNE przekazywanych materiałów:

ZDJĘCIA: akceptowalny format jpg, rozmiar 800x600 px, waga do 3MB.

BANERY: akceptowalny format jpg, gif, png, rozmiar 278x150 px, waga do 20KB.

DOKUMENTY TEKSTOWE: akceptowalny format pdf, doc, odt, rtf, waga do 3MB.

W wyjatkowych sytuacjach rozmiary oraz formaty przekazywanych materiałów mogą byc większe. Zamieszczenie plików filmowych wymaga ustaleń indywidualnych.

 

Teksty oraz dołączone zdjęcia, loga lub pliki filmowe należy przesyłać na poniższy adres e-mailowy:

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS (JKW RIS)
Bogumiła Kowalska, tel. +48 (32) 77 40 458
ris-jk@slaskie.pl; bkowalska@slaskie.pSieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych-Monika Ptak-Kruszelnicka
kkk
Platforma S3
Baner Słownik RIS
RIS 2013-2020
Program Rozwoju Technologii na lata 2010-2020
PARP. Portal Innowacji
Redaguj z nami!

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

Zdjęcia i materiały z kluczowych wydarzeń regionalnych, w tym z posiedzeń Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencie Marszałków Województw RP.

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

Obserwatoria funkcjonujące w Sieci w ramach Platformy INNOBSERVATOR SILESIA kreujące nową markę usług w regionie.

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

Słownik RIS. Kampanie promocyjne innowacji "Wiesz więcej. Możesz więcej".


baza wiedzy

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

Dokumenty proinnowacyjne

DOKUMENTY REGIONALNE

DOKUMENTY REGIONALNE

RSI oraz Programy Wykonawcze

EKOSYSTEM INNOWACJI

EKOSYSTEM INNOWACJI

Oferta regionu

MAPA RSI

MAPA RSI

Ośrodki przedsiębiorczości, sektor nauki, instytucje wsparcia biznesu

TWOJA OPINIA

TWOJA OPINIA

Zaangażuj się. Konsultacje społeczne. Badania potrzeb.

PRACE BADAWCZE

PRACE BADAWCZE

Dokumenty, analizy, raporty opracowywane w regionie.

LIDERZY REGIONU

LIDERZY REGIONU

Promocja innowacji.
Konkursy. Targi wynalazczości.

DOŚWIADCZENIA

DOŚWIADCZENIA

Materiały pokonferencyjne. Dobre praktyki. Eksperci. Animatorzy Sieci Innowacji.

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI

PROJEKTY

PROJEKTY

Aktualnie realizowane lub zrealizowane projekty w regionie.

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

Organ inicjująco-doradczy KS RIS

KOMITET STERUJĄCY

KOMITET STERUJĄCY

Organ Opiniodawczo-Doradczy Zarządu Województwa Śląskiego

REGULACJE PRAWNE

REGULACJE PRAWNE

LINKI

LINKI

Linki do stron www

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS
Projekt "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt graficzny, wykonanie i utrzymanie serwisu: Art4net s.c.