Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

» PRACE BADAWCZE

Przewodnik budowania lokalnej strategii innowacji

Zdjęcie

Pełna wersja dokumentu do pobrania w języku polskim.

Data opracowania dokumentu: 2015 rok.Prace nad modelem wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020

Zdjęcie

Termin realizacji zadania w ramach projektu systemowego: lata 2013-2014.


Ocena ex-ante „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020”

Zdjęcie

Pełna wersja dokumentu do pobrania w języku polskim.

Data opracowania dokumentu: kwiecień 2013 rok.


Ocena ex-post „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013”

Zdjęcie

Pełna wersja dokumentu do pobrania w języku polskim.

Data opracowania dokumentu: sierpień 2013 rok.


Opracowanie projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020

Zdjęcie

Termin realizacji zadania w ramach projektu systemowego: 2010 - 2012 rok.


Bieżąca ewaluacja procesów wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

Zdjęcie

Pełna wersja dokumentu do pobrania w języku polskim.

Data opracowania dokumentu: 2011 rok.


Wizja klastrów i polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku

Zdjęcie

Materiał ekspercki do dyskusji na III spotkaniu Grupy roboczej ds. polityki klastrowej, listopad 2011 rok.


Klastry województwa śląskiego. Rekomendacje do dalszego rozwoju. Ekspertyza

Zdjęcie

Pełna wersja dokumentu do pobrania w języku polskim.

Data opracowania dokumentu: 2011 rok.

 

 


Raport końcowy z badań ankietowych w zakresie stanu wdrażania „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013”

Zdjęcie

Pełna wersja dokumentu do pobrania w języku polskim.

Data opracowania dokumentu: 2010 rok.


Centrum Czystych Technologii Węglowych (CCTW)

Zdjęcie

Centrum Czystych Technologii Węglowych (CCTW) to największy projekt inwestycyjny w infrastrukturę badawczą na Śląsku.

Termin realizacji projektu: 1.10.2009 - 31.12.2013 rok.Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych-Monika Ptak-Kruszelnicka
kkk
Platforma S3
Baner Słownik RIS
RIS 2013-2020
Program Rozwoju Technologii na lata 2010-2020
PARP. Portal Innowacji
Redaguj z nami!

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

Zdjęcia i materiały z kluczowych wydarzeń regionalnych, w tym z posiedzeń Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencie Marszałków Województw RP.

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

Obserwatoria funkcjonujące w Sieci w ramach Platformy INNOBSERVATOR SILESIA kreujące nową markę usług w regionie.

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

Słownik RIS. Kampanie promocyjne innowacji "Wiesz więcej. Możesz więcej".


baza wiedzy

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

Dokumenty proinnowacyjne

DOKUMENTY REGIONALNE

DOKUMENTY REGIONALNE

RSI oraz Programy Wykonawcze

EKOSYSTEM INNOWACJI

EKOSYSTEM INNOWACJI

Oferta regionu

MAPA RSI

MAPA RSI

Ośrodki przedsiębiorczości, sektor nauki, instytucje wsparcia biznesu

TWOJA OPINIA

TWOJA OPINIA

Zaangażuj się. Konsultacje społeczne. Badania potrzeb.

PRACE BADAWCZE

PRACE BADAWCZE

Dokumenty, analizy, raporty opracowywane w regionie.

LIDERZY REGIONU

LIDERZY REGIONU

Promocja innowacji.
Konkursy. Targi wynalazczości.

DOŚWIADCZENIA

DOŚWIADCZENIA

Materiały pokonferencyjne. Dobre praktyki. Eksperci. Animatorzy Sieci Innowacji.

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI

PROJEKTY

PROJEKTY

Aktualnie realizowane lub zrealizowane projekty w regionie.

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

Organ inicjująco-doradczy KS RIS

KOMITET STERUJĄCY

KOMITET STERUJĄCY

Organ Opiniodawczo-Doradczy Zarządu Województwa Śląskiego

REGULACJE PRAWNE

REGULACJE PRAWNE

LINKI

LINKI

Linki do stron www

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS
Projekt "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt graficzny, wykonanie i utrzymanie serwisu: Art4net s.c.