Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

» FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI. Ogłoszone programy i konkursy w 2014 roku

 

Instytucja ogłaszająca program/ konkurs Nazwa konkursu/ programu Terminy zgłoszeń

Więcej informacji

Komisja Europejska Horyzont 2020 Lista otwartych i planowanych  konkursów w ramach Horizon 2020 więcej...
Regionalny Punkt Kontaktowy przy Politechnice Śląskiej Na zlecenie MNiSW dzialania RPK obejmują m.in. promocję i przekaz informacji dotyczących Programów Ramowych UE. Bieżące informacje o ogloszonych konkursach w ramach Horizon 2020
więcej...
Narodowe Centrum Nauki NCN jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych. Harmonogram konkursów w 2014 r więcej...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBiR jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Harmonogram konkursów w 2014 r. brak informacji
PARP Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Harmonogram składania wniosków w 2014 r. więcej ...
Fundacja Nauki Polskie Oferta FNP dla naukowców w 2014 roku Program roczny - aktualne programy
więcej...

 


FINANSOWANIE INNOWACJI. Ogłoszone programy i konkursy w 2013 roku


FINANSOWANIE INNOWACJI. Ogłoszone programy i konkursy w 2012 roku


PORTAL INNOWACJI. Finansowanie działalności innowacyjnej

Zdjęcie

AUTOSTRADA NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Wyszukiwarka programów

Zdjęcie

Dotacje w latach 2007-2013. Znajdź program dla swojej firmy.

Źródło: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Serwis: Portal internetowy "Fundusze strukturalne UE dla firm"


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Zdjęcie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Zdjęcie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Zdjęcie

7.Program Ramowy Unii Europejskiej (2007 - 2013)

Zdjęcie


Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych-Monika Ptak-Kruszelnicka
kkk
Platforma S3
Baner Słownik RIS
RIS 2013-2020
Program Rozwoju Technologii na lata 2010-2020
PARP. Portal Innowacji
Redaguj z nami!

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

Zdjęcia i materiały z kluczowych wydarzeń regionalnych, w tym z posiedzeń Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencie Marszałków Województw RP.

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

Obserwatoria funkcjonujące w Sieci w ramach Platformy INNOBSERVATOR SILESIA kreujące nową markę usług w regionie.

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

Słownik RIS. Kampanie promocyjne innowacji "Wiesz więcej. Możesz więcej".


baza wiedzy

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

Dokumenty proinnowacyjne

DOKUMENTY REGIONALNE

DOKUMENTY REGIONALNE

RSI oraz Programy Wykonawcze

EKOSYSTEM INNOWACJI

EKOSYSTEM INNOWACJI

Oferta regionu

MAPA RSI

MAPA RSI

Ośrodki przedsiębiorczości, sektor nauki, instytucje wsparcia biznesu

TWOJA OPINIA

TWOJA OPINIA

Zaangażuj się. Konsultacje społeczne. Badania potrzeb.

PRACE BADAWCZE

PRACE BADAWCZE

Dokumenty, analizy, raporty opracowywane w regionie.

LIDERZY REGIONU

LIDERZY REGIONU

Promocja innowacji.
Konkursy. Targi wynalazczości.

DOŚWIADCZENIA

DOŚWIADCZENIA

Materiały pokonferencyjne. Dobre praktyki. Eksperci. Animatorzy Sieci Innowacji.

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI

PROJEKTY

PROJEKTY

Aktualnie realizowane lub zrealizowane projekty w regionie.

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

Organ inicjująco-doradczy KS RIS

KOMITET STERUJĄCY

KOMITET STERUJĄCY

Organ Opiniodawczo-Doradczy Zarządu Województwa Śląskiego

REGULACJE PRAWNE

REGULACJE PRAWNE

LINKI

LINKI

Linki do stron www

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS
Projekt "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt graficzny, wykonanie i utrzymanie serwisu: Art4net s.c.