Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

» Biznes przedsiębiorstwa, ośrodki przedsiębiorczości oraz instytucje wsparcia biznesu

Konkurs Innowator Śląska 2016

Zdjęcie

Konkurs ma charakter otwarty i organizowany jest po raz dziewiąty przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Innowator Śląska objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego w ramach marki INNOSILESIA.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty w czterech kategoriach:

  • Mikroprzedsiębiorca,
  • mały przedsiębiorca,
  • średni przedsiębiorca,
  • instytucja sektora badawczo-rozwojowego.

 

Uczestnicy Innowatora Śląska

  • muszą się wykazać udokumentowanym wprowadzeniem na rynek innowacyjnego produktu, technologii lub usługi w okresie ostatnich trzech lat, w przypadku -mikro, małego i średniego przedsiębiorcy,
  • muszą się wykazać innowacyjną usługą,  produktem lub technologią gotową do demonstracji w przypadku instytucji sektora badawczo-rozwojowego.

 

Konkurs ma na celu

promowanie innowacji wprowadzanych przez podmioty z województwa śląskiego, poprawę wizerunku regionu poprzez pokazanie dobrych praktyk oraz zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych.

 

Konkurs daje możliwość

przedstawienia dobrych praktyk oraz innowacyjnych osiągnięć lokalnych przedsiębiorstw oraz instytucji naukowych. Chcemy, aby pokazane szerszej grupie odbiorów sukcesy uczestników konkursu stały się również dla innych inspiracją do innowacyjnych działań.

 

Zwycięzców konkursu

wybierze Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli administracji samorządowej, przedstawicieli nauki i biznesu oraz instytucji pozarządowych, związanych z rozwojem i promocją regionu.

 

Wyniki finału konkursu

zostaną przedstawione na specjalnie zorganizowanej gali z udziałem mediów, przedstawicieli biznesu, samorządu, organizacji gospodarczych oraz uczestników konkursu i innych zaproszonych gości, która odbędzie się w drugiej połowie 2017 roku.

 

Kontakt:

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o., ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, tel. (032) 33 93 160/167/162, e-mail: een@gapr.pl

Źródło: GAPR

2017-02-24
Zdjęcie

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych-Monika Ptak-Kruszelnicka
kkk
Platforma S3
Baner Słownik RIS
RIS 2013-2020
Program Rozwoju Technologii na lata 2010-2020
PARP. Portal Innowacji
Redaguj z nami!

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

Zdjęcia i materiały z kluczowych wydarzeń regionalnych, w tym z posiedzeń Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencie Marszałków Województw RP.

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

Obserwatoria funkcjonujące w Sieci w ramach Platformy INNOBSERVATOR SILESIA kreujące nową markę usług w regionie.

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

Słownik RIS. Kampanie promocyjne innowacji "Wiesz więcej. Możesz więcej".


baza wiedzy

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

Dokumenty proinnowacyjne

DOKUMENTY REGIONALNE

DOKUMENTY REGIONALNE

RSI oraz Programy Wykonawcze

EKOSYSTEM INNOWACJI

EKOSYSTEM INNOWACJI

Oferta regionu

MAPA RSI

MAPA RSI

Ośrodki przedsiębiorczości, sektor nauki, instytucje wsparcia biznesu

TWOJA OPINIA

TWOJA OPINIA

Zaangażuj się. Konsultacje społeczne. Badania potrzeb.

PRACE BADAWCZE

PRACE BADAWCZE

Dokumenty, analizy, raporty opracowywane w regionie.

LIDERZY REGIONU

LIDERZY REGIONU

Promocja innowacji.
Konkursy. Targi wynalazczości.

DOŚWIADCZENIA

DOŚWIADCZENIA

Materiały pokonferencyjne. Dobre praktyki. Eksperci. Animatorzy Sieci Innowacji.

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI

PROJEKTY

PROJEKTY

Aktualnie realizowane lub zrealizowane projekty w regionie.

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

Organ inicjująco-doradczy KS RIS

KOMITET STERUJĄCY

KOMITET STERUJĄCY

Organ Opiniodawczo-Doradczy Zarządu Województwa Śląskiego

REGULACJE PRAWNE

REGULACJE PRAWNE

LINKI

LINKI

Linki do stron www

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS
Projekt "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt graficzny, wykonanie i utrzymanie serwisu: Art4net s.c.