Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

» Aktualności

INNOWACJA. CIĘ ROZWIJA. Konferencja regionalna oraz gala wręczenia nagród INNOSILESIA

Zdjęcie

Samorząd Województwa Śląskiego, realizujący projekt systemowy „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego", zaprasza na konferencję regionalną INNOWACJA. CIĘ ROZWIJA oraz galę wręczenia nagród INNOSILESIA.

Konferencja regionalna odbędzie się 26 czerwca 2013 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 w Hotelu Arsenal Palace w Chorzowie.

Gospodarzem i Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Współorganizatorami konferencji są GAPP i Park Naukowo-Technologiczny "TECHNOPARK GLIWICE". Partnerem Organizacyjnym jest firma Prospects Magazine.

Patronat medialny nad konferencją objęły TVP Katowice, Dziennik Zachodni oraz Nasze Miasto.

Głównymi odbiorcami konferencji będą pracownicy przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, Instytucji Otoczenia Biznesu, jednostek naukowych, pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni, doktoranci uczelni wyższych z województwa śląskiego.

Celem konferencji jest promocja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 oraz Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 (PRT). Dokonana w ramach PRT identyfikacja ośmiu kluczowych obszarów technologicznych umożliwiła zogniskowanie strategicznej polityki innowacyjnej województwa śląskiego na potencjałach endogenicznych będących przedmiotem regionalnej specjalizacji, a tym samym koncentracji środków dotacyjnych przeznaczonych na sferę badań, wdrożenie innowacji i rozwój przedsiębiorczości w regionie.

Na podstawie przeprowadzonych prac badawczo-analitycznych w procesie opracowania Programu Rozwoju Technologii oraz aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji, wskazano na trzy tematyczne inteligentne specjalizacje regionu:

  • energetyka,
  • medycyna,
  • technologie informacyjne i telekomunikacyjne.

Specjalizacje te nie są tylko i wyłącznie technologicznym ujęciem rozwoju województwa, istotnym aspektem wskazania inteligentnych specjalizacji jest ich wieloaspektowe podejście wykraczające poza branżowe ujęcie rozwoju, jednocześnie pozwalające zarówno na rozwój produktów, usług i co najważniejsze potencjału wiedzy zarówno sektora biznesu, nauki oraz publicznego.

W latach 2014-2020 środki unijne na rozwój przedsiębiorczości będą dystrybuowane na poziomie regionalnym w oparciu o nowe zasady i wymagania. Preferowane będą przedsięwzięcia, które wykorzystują nowoczesne technologie, charakteryzują się innowacyjnością, trwałością i potencjałem eksportowym. Skuteczna polityka innowacyjna regionu to szansa na uzyskanie przywództwa rynkowego, a także zwiększenie konkurencyjności produktów i usług.


Podczas konferencji odbędzie się również uroczysta Gala wręczenia Nagród INNOSILESIA w ramach dwóch konkursów: „Innowator Śląska 2012" oraz „Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki". Konkursy mają na celu promocję innowacyjności, wspieranie rozwoju firm i instytucji oraz  poprawę wizerunku regionu i jego przedsiębiorców poprzez promowanie nowych rozwiązań, propagowanie dobrych przykładów, w tym współpracy sfery nauki i biznesu,  zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych, wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy czy podejmowania szkoleń w tym zakresie.

Konferencja organizowana jest w ramach trzeciej edycji projektu systemowego „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego" realizowanego w ramach Priorytetu VIII „Regionalne Strategie Innowacji" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie rejestracji do dnia 24 czerwca  br. poprzez formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej konferencji.

Źródło: UMWSL. Wydział EFS. Zespół RIS

2013-06-14
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych-Monika Ptak-Kruszelnicka
kkk
Platforma S3
Baner Słownik RIS
RIS 2013-2020
Program Rozwoju Technologii na lata 2010-2020
PARP. Portal Innowacji
Redaguj z nami!

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

Zdjęcia i materiały z kluczowych wydarzeń regionalnych, w tym z posiedzeń Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencie Marszałków Województw RP.

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

Obserwatoria funkcjonujące w Sieci w ramach Platformy INNOBSERVATOR SILESIA kreujące nową markę usług w regionie.

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

Słownik RIS. Kampanie promocyjne innowacji "Wiesz więcej. Możesz więcej".


baza wiedzy

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

Dokumenty proinnowacyjne

DOKUMENTY REGIONALNE

DOKUMENTY REGIONALNE

RSI oraz Programy Wykonawcze

EKOSYSTEM INNOWACJI

EKOSYSTEM INNOWACJI

Oferta regionu

MAPA RSI

MAPA RSI

Ośrodki przedsiębiorczości, sektor nauki, instytucje wsparcia biznesu

TWOJA OPINIA

TWOJA OPINIA

Zaangażuj się. Konsultacje społeczne. Badania potrzeb.

PRACE BADAWCZE

PRACE BADAWCZE

Dokumenty, analizy, raporty opracowywane w regionie.

LIDERZY REGIONU

LIDERZY REGIONU

Promocja innowacji.
Konkursy. Targi wynalazczości.

DOŚWIADCZENIA

DOŚWIADCZENIA

Materiały pokonferencyjne. Dobre praktyki. Eksperci. Animatorzy Sieci Innowacji.

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI

PROJEKTY

PROJEKTY

Aktualnie realizowane lub zrealizowane projekty w regionie.

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

Organ inicjująco-doradczy KS RIS

KOMITET STERUJĄCY

KOMITET STERUJĄCY

Organ Opiniodawczo-Doradczy Zarządu Województwa Śląskiego

REGULACJE PRAWNE

REGULACJE PRAWNE

LINKI

LINKI

Linki do stron www

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS
Projekt "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt graficzny, wykonanie i utrzymanie serwisu: Art4net s.c.