Legenda
Klastry Klastry
Inkubatory Przedsiębiorczości Inkubatory Przedsiębiorczości
Parki Technologiczne i Przemysłowe Parki Technologiczne i Przemysłowe
Centra Transferu Technologii i Zaawansowanych Technologii Centra Transferu Technologii
Inkubatory Technologiczne Inkubatory Technologiczne
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
Centra Zaawansowanych Technologii Centra Zaawansowanych Technologii
Agencje, ośrodki szkoleniowo-doradcze Agencje, ośrodki szkoleniowo-doradcze
Fundusze Poręczeń Kredytowych Fundusze Poręczeń Kredytowych
Izby i stowarzyszenia Izby i stowarzyszenia
Regionalne i lokalne fundusze pożyczkowe Regionalne i lokalne fundusze pożyczkowe
Centra doskonałości Centra doskonałości
Instytuty badawcze Instytuty badawcze
Jednostki certyfikujące Jednostki certyfikujące
Jednostki inspekcyjne Jednostki inspekcyjne
Laboratoria badawcze Laboratoria badawcze
Laboratoria wzorcujące Laboratoria wzorcujące
Platformy technologiczne Platformy technologiczne
Uczelnie wyższe państwowe Uczelnie wyższe państwowe